Predstavitev

Znotraj stega so oblikovane posamezne starostne skupine

SKVO - skupnost voditeljev

Voditeljice in voditelji so motor vsakega stega. V skladu s smernicami združenja, se v našem skvoju veliko časa in pozornosti posveti tudi osebni rasti voditeljev. V našem skvoju se prepletajo leta izkušenj z mladostnim zagonom.

PP - popotniki in popotnice

V klanu NABRITE LISICE IN OVCA so popotnice in popotniki stari od 16 do 21 let. V veji PP so trije temeljni gradniki: pot, skupnost in služenje. V času služenja je predvsem pomembna posameznikova osebna rast in nova spoznanja.

IV - izvidniki in vodnice

V to vejo sodijo mladi med 11 in 16 let. Četa PONOSNIH ŽAB je razdeljena na vode, velike 4 do 8 izvidnikov ali vodnic. V naši četi imamo letos 3 vode: Panterje, Lame in Ovce.

VV - volčiči in volkuljice

Vejo volčičev in volkuljic obiskujejo otroci stari med 8 in 11 let. Naše krdelo se imenuje RIKI TIKI TAVI. Delo oz. aktivnosti v večini temeljijo na zgodbi iz Knjige o džungli.