Zgodovina (v delu)

Pisalo se je leto 1990, ko se je Ljubljana odločila pokukati v skavtsko življenje. Vsi smo bili ena velika skupina. Naslednje leto smo ugotovili, da nas je malce preveč, zato smo se razdelili na steg Ljubljana 1 in steg Ljubljana 2. Prvi je takrat segal od Šiške, Dravelj, Stožic, Štepanje vasi pa do Homca. Stegovodja je bil Peter Lovšin.
Leta 1992 je bila za Bežigradom ustanovljena četa Zelenih zmajev pod vodstvom Marka Iršiča in Mateje Nose, v Stožicah pa četa pod vodstvom Marka Kunstlja in Katarine Uranker. Prve obljube bežigrajske čete so bile v Kočevskem rogu. Bežigrajska četa in klan sta si izbrala novo barvo rutice, saj je stoženska četa imela rutice enake barve kot steg Ljubljana 2.
Leto 1993 je bilo leto odcepljanja in osamosvajanja. Od stega Ljubljana 1 so se odcepili steg Ljubljana 3, Ljubljana 4 in Homec. Pri nas so ostali noviciat NLP (Nadebudni leteči pingvini), ki sta ga vodila Marko Kunstelj in Katarina Uranker, stoženska in bežigrajska četa pa sta se združili in delovali pod vodstvom Marka Iršiča in Mateje Nose, pomagala jim je Alenka Lokar. Tabor čete je bil v Polhovem Gradcu. Klan je vodil Vozelj skupaj z Igorjem Fortuno, stegovodja je bil Marko Kunstelj, duhovni asistent pa p. Andrej Vuga. Od takrat naprej steg Ljubljana 1 pokriva območje zdaj že nekdanje občine Bezigrad.
Leta 1994 je bil ustanovljen nov klan, saj so prišli vanj skavti iz noviciata, stari klanovci pa so naredili odhod. Klanovodja je postal Marko Iršič, pomočnica v četi pa Petra Kern. Četa je taborila v Robanovem kotu.

1995 - doba umiritve, priseljevanja in odseljevanja voditeljev. Tudi v naslednjem letu ni bilo dosti prepiha, saj je le Urša Doblehar prišla pomagat voditeljem čete; ta je taborila v Ravnici pri Radovljici. S koncem skavtskega leta se je "upokojila" Mateja Nose, malce pozneje pa še Marko Iršič.
Za njima zaveje praznina, ki pa smo jo rešili s pomočjo nadebudnih skavtov, željnih pomoči, iz drugih ljubljanskih stegov. Uroš Primc iz Ljubljane 4 in Polona Kunaver iz Ljubljane 2 sta spet postavila na noge že dobro razmajani klan. Urša Doblehar je prevzela četo in tako se je steg počasi opomogel. Mesto stegovodje je prevzel Matic Jesenšek. Klan se je v tem letu krepko opomogel, v četi pa so se v glavnem vsi pripravljali na noviciat. Četa je sodelovala s četo iz Ljubljane 2, s katero smo preživeli dvodnevni izlet in poletni tabor v Begunjah pri Cerknici, klan pa je šel na potovalni tabor po Pohorju.
Piše se leto 1998 in vodstvo se okrepi in prenovi. V klanu Uroša zamenja Janez Plestenjak, v četo pride za sovoditelja Janez Vegan, za pomočnika pa Andrej Ranfl. V tem letu je začel delovati tudi noviciat pod vodstvom Matica Jesenška, Mojce Rangus in Petra Gruma iz Ljubljane 4. Letošnji noviciat je bil združen za oba stega. Ni kaj, za pobratenje, še bolj za sožitje je treba tudi skrbeti. Dobili smo novega duhovnega asistenta p. Petra Vrabca.
Četa se preimenuje v Bežigrajske žabice, steg pa je prevzel njeno prejšnje ime Zeleni zmaji. In kaj smo delali v tem letu? Poleg sestankov, izletov, skavtskih maš smo izdelovali božične čestitke, stražili Božji grob, imeli obljube v Kočevskem rogu, pripravili pirhovanje, miklavževanje, sodelovali na Misjonarju '99 in na koncu poletni tabori. Četa je taborila v Bozakovem pri Metliki, noviciat se je odpravil na pot od Litije do Čateza (tistega pri hrvaški meji), klan pa jo je mahnil s kolesom po Prekmurju.
V letu 1999 se je steg okrepil. Rodila se veja volčičev in volkuljic pod vodstvom Akele Irene Vegan, Tinke Šešek, Andreja Ranfla in Mateje Novak. Na pomoč je priskočil tudi Uroš Primc. Njihov duhovni asistent je postal Jurij Zadnik. Tabor so imali v Šentlambertu.
Veja popotnikov in popotnic je spremenila vodstvo, saj se je vodstvo noviciata zavihtelo v klan, pridružil pa se jima je Janez Sečnik. Andreja je v četi zamenjala Marta Bak. Noviciata ni bilo. Po zelo nadebudnem začetku nas je nepričakovano zapustil naš stegovodja in klanovodja Matic Jesenšek.
Njegovo mesto sta kot stegovodji zasedla Janez Sečnik in Urša Doblehar. V stegu 60 je bilo skavtov.
Leta 2000 so bili pri volčičih Irena Vegan, Tinka Šešek, Andrej Ranfl in Metod Sečnik.Tabor so imeli v Prežganju. Kardelo se poimenovali Riki Tiki-tavi. Tako se imenujejo še danes.
Četo sta vodila Marta Bak in Janez Vegan, pomagala sta jima popotnika Miha Ranfl in Blaž Klemen. Na taboru v Ilirski Bistrici so četo preimenovali v Ostrooke orle.
Leta 2001 je prišlo do precejšnjih sprememb v voditeljskih vrstah.
Pri volčičih sta ostala Irena Vegan in Andrej Ranfl, pridružila se jima je Hema Dobravec.
Četo sta prevzela Blaž Klemen in Miha Ranfl, pomagali sta tudi Irena Bizjak in Rahela Čemažar. Tabor so imeli ob Krki.
Klan sta prevzela Tinka Šešek in Janez Vegan. Na poletnem potovalnem taboru so prehodili pot od Ilirske Bistrice do Pivke, ter se udeležili vseslovenskega tabora Preživi.
Leta 2002 se je četi pridružila Kristina Avsenik. Kristina Avsenik, Blaž Klemen in Miha Ranfl so tvorili odlično vodstvo, ki je ostalo skupaj naslednja 4 leta. Tabor so imeli skupaj s četo iz Starega trga pri Ložu v kraju Žlebeder.
Popotniki so se pod vodstvom Tike Šešek in Janeza Vegana odpravili na morje s kolesi.
Stegovodja je postal Janez Vegan.
Leta 2003 se k voločičem vrne Tinka Šešek, ki postane Akela. Soovoditelja sta bila Metka Berzin in Andrej Ranfl. Poptniki na služenju so bili Kaja Pajnhart Jarc, Monika Hafner in Aleš Oven. Na tabor so se odpravili v Ledine nad Idrijo.
Četa je taborila v Tiroseku pri Gornjem Gradu.Na taboru so jim pomagali Rahela Čemažar, Marjeta Kos in Tomaž Kranjec.
Klan sta prevzela Metod Sečnik in Hema Dobravec. Poletni potovalni tabor so preživeli ob Kolpi.
Leta 2004 so bili voditelji pro volčičih Tinka Šešek in Andrej Ranfl ter popotniki Kaja Pajnhart Jarc, Anja Gašperlin in Tomaž Kranjec. Tabor so imeli na Daleč hribu v Kočevskem Rogu.
Četa je taborila v Šmartnem pri Litiji. Na taboru jim je pomagal Klemen Arlič.
Klan je vodil Metod Sečnik, ki je popotnike in popotnice popeljal na mednarotni tabor Tagametsa 2005 v Estonijo. Na taboru je bilo več kot 1000 udeležencev z vsega sveta. Popotniki so se preizkusili tudi v prepevanju na podzemski postaji v Berlinu.
Stegovodja je postal Andrej Ranfl.
Leta 2005 so imeli volčiči tabor v Novi vasi.
Četa je taborila v Sanaborju, kjer sta pomagala popotnika Marjeta Kos in Luka Šuštar.
Voditelja Andrej Ranfl in Metod Sečnik sta popeljala popotnike na potovalni tabor v Prekmurje.
Leta 2006 Anja Gašperlin postane Akela. Soovoditelji so bili Ana Gorenc, Kaja Pajnhart Jarc in Tomaž Kranjec. Poletni tabor so imeli v Repnjah.
Spremeni se je vodstvo čete, saj je od starih voditeljev ostal le Blaž Klemen, pridružila sta se mu Marjeta Kos in Luka Šuštar, ter popotnica na služenju Maja Urbanc. Tabor imajo v Lučki Beli.
Kristina Avsenik in Miha Ranfl sta prevzela klan. Na potovalnem taboru so raziskovali lepote Pohorja.
Stegovodja je postal Blaž Klemen.
Leta 2007, po taboru voditeljev Glej daleč, se je volčičem pridružila Ana Koderman. Poptniki na služenju so bili Mateja Ranfl, Luka Ručigaj in Jure Čehovin.
V četi so bili voditelji Marjeta Kos, Luka Šuštar in Klemen Arlič.
V klanu sta bila voditelja Kristina Avsenik in Miha Ranfl.
Leta 2008 smo se udeležili 1. slovenskega skavtskega tabora Jamboree, ki je potekal v bližini Želimelj. Tabor je potekal pod geslom »Norost, ki deluje«. Na taboru je bilo več kot 60 skavtov iz našega stega, nekateri izmed njih so sodelovali tudi pri organizaciji na državni ravni.
Leta 2009 vodstvo stega prevzame Marjeta Kos.

Leta 2011 organiziramo 3-dnevni skupni tabor za vse (tudi nekdanje) člane stega in odrasle skavte. 

Leta 2012 prevzameta stegovodstvo Janez Elija Kos in Ajda Žager.

Veselimo se novih izzivov, ko bo čas, pa vam izčrpneje poročamo :)