PP

S 16 letom izvidniki in vodnice naredijo odhod iz čete in se odpravijo novim izzivmo naproti. Tako se pridružijo zadnji veji v kateri jim še ni potrebno prevzeti voditeljskih odgovornosti, pridejo v klan. V našem stegu so sprejeti v klan NABRITE LISICE IN OVCA. Tu so popotnice in popotniki stari od 16 do 21 let. V tej veji se skavtov ne loči več po spolih in različnih starosti, ampak so združeni. To jim tudi omogoča učenje drug od drugega.

V veji PP so trije temeljni gradniki, ki so med seboj povezani in se tudi dopolnjujejo: pot, skupnost in služenje.

Tako se vsako leto med poletnimi počitnicami skupaj podamo na potovalni tabor, ki ponavadi traja en teden. V tem času smo odvisni predvsem sami od sebe in od svojih sposobnosti.

Pomembna razlika med vejo IV in PP je tudi celolteno služenje, ki se začne v klanu. To služenje se največkrat izzvaja kar v eni izmed vej, če pa so potrebe drugačne se popotnike in popotnice razporedi tudi drugam. V času služenja je predvsem pomembna posameznikova osebna rast in nova spoznanja, katera mu lahko zelo dobro služijo kasneje v življenju.

Skupnost klana je pomembna za vse popotnice in popotnike, saj se v njej med seboj povezujejo, načrtujejo in sodelujejo. Tako vsi skupaj uživamo inhkrati vzgajamo nove odgovorne voditelje.