SKVO

»Voditeljice in voditelji so motor vsakega stega; mnogi pravijo, da so največ pridobili kot voditelji. Skavtski voditelji se naučijo veščin dela z ljudmi, financiranja, vodenja projektov, veščin, organiziranja, vodenja, kako vzgajati ipd.«

(Spletne strani ZSKSS)

V skladu s smernicami združenja, se v našem skvoju veliko časa in pozornosti posveti tudi osebni rasti voditeljev. Poleg dveh »uradnih« sestankov mesečno, se dobimo tudi na neuradnem oziroma »zabavnem« srečanju. Ta čas je namenjen predvsem sprostivi, druženju in poglabljanju prijateljskih vezi. Trudimo se, da so naše dejavnosti čimbolj raznolike in zanimive vsem. Nimamo toliko izletov in aktivnosti kot ostale veje, saj je večina voditeljev zaposlenih z vodenjem katere izmed njih, vendar pa pred začetkom vsakega skavtskega leta organiziramo »skvo vikend«, kjer začrtamo smernice za naše delo skozi prihajojče leto. Leto zaključimo s praznovanjem; piknikom, zabavnim vikendom ali izletom v gore.

V našem skvoju se prepletajo leta izkušenj z mladostnim zagonom. Vsako leto zaveje svež veter, saj se nam na poti voditeljstva pridružijo novi člani. Letos smo v svojo sredo sprejeli Ano Urbanc. Skupaj z njo sestavljamo skvo še Mateja Ranfl, Klemen Arlič, Jure Čehovin, Ajda Žager, Jaka Zupanc, duhovna asistenta p. Jernej Kurinčič in Anton Perčič  ter stegovodji Marjeta Kos in Janez Elija Kos.

Naš moto je: »Radi se imamo!«